Zalety i wady technologii blockchain

W tym artykule omówimy zarówno zalety, jak i wady technologii blockchain. Jest to bardzo ważne dla poprawy transakcji kryptograficznych i przejrzystości.

Zalety technologii blockchain

Technologia blockchain ma wiele zalet, takich jak uczynienie transakcji bezpieczniejszymi, bardziej przejrzystymi i wydajniejszymi. Umożliwia ludziom bezpieczną wymianę pieniędzy i informacji bez pośredników. Możesz również przeczytać i dowiedzieć się więcej o Zalety i wady kryptowalut.

Bezpieczeństwo

Twoje informacje są bardzo ważne i prywatne, a korzystanie z blockchain może zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje istotne dane.

Blockchain tworzy zapis, którego nie można zmienić i jest chroniony szyfrowaniem od jednego końca do drugiego. Pomaga to powstrzymać oszustwa i działania, które są niedozwolone.

Aby rozwiązać problemy związane z prywatnością na blockchainie, można uczynić dane osobowe anonimowymi i kontrolować, kto może je zobaczyć. Informacje są przechowywane na wielu komputerach, a nie tylko na jednym serwerze, co utrudnia hakerom dostęp do danych.

Innowacja

Liderzy w wielu różnych sektorach próbują wdrażać systemy wykorzystujące Blockchain do rozwiązywania nieoczekiwanych problemów i usprawniania starych, nieefektywnych procesów. 

Na przykład Field zalecił przyjęcie Blockchain do sprawdzania szczegółów w CV podanych przez osoby poszukujące pracy.

Badania pokazują, że wiele osób wyolbrzymia swoje CV, zmuszając rekruterów do samodzielnego sprawdzania szczegółów. 

Istnieją jednak programy próbne umożliwiające zaangażowanym uniwersytetom przechowywanie danych o swoich absolwentach i kwalifikacjach przy użyciu technologii Blockchain. Są one następnie dostępne dla pracodawców za ich zgodą, pomagając im w szybkim i skutecznym odkrywaniu dokładnych informacji.

Technologia blockchain - zalety

Natychmiastowa identyfikowalność

Blockchain tworzy zapis, który śledzi historię aktywów na każdym etapie ich ścieżki. W sektorach, w których kupujący martwią się problemami środowiskowymi lub prawami człowieka związanymi z produktem lub w branży, w której występują takie problemy, jak podróbki i oszustwa, zapewnia to dowody.

Blockchain pozwala na bezpośrednie udostępnianie danych o pochodzeniu klientom. Może również ujawniać słabe punkty łańcucha dostaw, takie jak miejsca, w których produkty mogą pozostawać w doku załadunkowym w oczekiwaniu na transport.

Zwiększona wydajność i szybkość

Procesy, które w dużej mierze opierają się na dokumentacji papierowej, zajmują dużo czasu. Można łatwo popełnić błędy z powodu ludzi i zwykle potrzeba kogoś innego do pomocy w międzyczasie. Jeśli wykorzystasz blockchain do uproszczenia tych procesów, możesz przeprowadzać transakcje szybciej i z lepszymi wynikami.

Na blockchainie można przechowywać dokumenty wraz ze szczegółami transakcji, co eliminuje konieczność wymiany papieru. Nie jest wymagane, aby różne księgi zgadzały się ze sobą. Dlatego procesy rozliczeniowe i rozrachunkowe mogą odbywać się w szybszym tempie.

Redukcja kosztów - jedna z korzyści technologii Blockchain

Cechy blockchain mogą pomóc firmom w zmniejszeniu wydatków i poprawie szybkości obsługi transakcji. 

Ponadto sprawia, że raportowanie i audyty są bardziej wydajne, przy jednoczesnym ograniczeniu zadań ręcznych, takich jak gromadzenie i poprawianie danych. 

Specjaliści zwrócili uwagę, że banki oszczędzają pieniądze, ponieważ Blockchain ułatwia rozliczenia i rozrachunki, co oznacza niższe koszty tych procesów. 

Ponadto Blockchain obniża wydatki firmy poprzez zarządzanie zadaniami bez konieczności korzystania z pośredników, takich jak dostawcy i zewnętrzne firmy usługowe.

Automatyzacja

Inteligentne kontrakty pomagają zautomatyzować transakcje, co usprawnia i przyspiesza proces. Po spełnieniu określonych wcześniej warunków samodzielnie rozpoczyna kolejny etap transakcji lub procedury.

Inteligentne kontrakty zmniejszają potrzebę sprawdzania przez ludzi i inne strony, czy warunki umowy są spełnione. W ubezpieczeniach, gdy klient przedłoży wszystkie wymagane dokumenty dotyczące roszczenia, system przetwarza i wypłaca to roszczenie.

Wady technologii blockchain

Klucz prywatny

Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniany przez sieć blockchain jest utrzymywany dzięki cichym kluczom. Pomagają one w weryfikacji adresu blockchain. 

Ponadto po otwarciu portfela kryptowalutowego otrzymasz klucz prywatny. Hasło to umożliwia wydobycie pieniędzy z portfela.

Dlatego też, jeśli ten klucz zostanie zgubiony, nie będzie można wypłacić pieniędzy z konta. W związku z tym należy wykonać jego kopie, aby zawsze móc polegać na jednej kopii w przypadku jego zgubienia.

Wadą tych kluczy jest to, że każdy, kto ma jeden z nich, naraża na szwank portfel kryptowalut. Co więcej, zmiana raz wygenerowanego klucza prywatnego jest niemożliwa, w przeciwieństwie do haseł do mediów społecznościowych i adresów e-mail.

Zakłócenie bezpieczeństwa sieci

Technologia blockchain jest znana z wysokiego poziomu bezpieczeństwa w każdym miejscu. Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że ma ona słaby punkt. 

W procesie walidacji łańcucha bloków podejmują się tego górnicy o ogromnej mocy obliczeniowej. Gdy wydobycie ma wskaźnik hashowania większy niż 50% w danym blockchainie kontrolowanym przez górnika posiadającego wystarczającą moc obliczeniową, może on przeprowadzić atak 51%.

Nawet wstrzymanie płatności między użytkownikami i transakcje nie mają szans na uzyskanie potwierdzeń. Dokonano odwrócenia zakończonych transakcji, co skutkuje podwójnym wydawaniem kryptowalut.

Niemniej jednak taki atak jest mało prawdopodobny w przypadku dużych blockchainów, takich jak Bitcoin czy Ethereum. Jednak nowe łańcuchy bloków lub rozwidlone kryptowaluty mogą ponieść ogromne szkody w wyniku tej działalności. Co więcej, oszustwa mają miejsce w kryptowalutach innych niż te wymienione powyżej i również czasami się zdarzają.

Wysokie koszty integracji

Wdrożenie blockchain może być dość kosztowne dla firmy. Większość firm nie może przyjąć tej technologii ze względu na wysokie koszty inwestycji.

Aby wprowadzić blockchain do swojej firmy, musisz zatrudnić programistów i programistów. W tym celu potrzebne będą znaczne kwoty pieniędzy. Następnie należy stworzyć aplikacje oparte na blockchain. Ponadto istnieją również wymagania sprzętowe.

Anonimowość - jedna z wad technologii Blockchain

Technologia blockchain jest wykorzystywana głównie do celów anonimowości. Użytkownik nie może być łatwo namierzony przez swoją prawdziwą tożsamość, ale refleksja na ten temat powinna dotyczyć prania brudnych pieniędzy. 

Osoba o nieujawnionej osobowości może wysyłać pieniądze do dowolnego zakątka ziemi i nikt nigdy nie dowie się o tych transakcjach, z wyjątkiem adresów jej portfela. Cyberprzestępcy często wykorzystywali łańcuchy bloków jako platformę do prania pieniędzy podczas dochodzeń.

Blockchain - technologia - wady

Skalowalność

Każdy blok w łańcuchu bloków może pomieścić tylko określoną ilość danych, co prowadzi do powolnej i żmudnej walidacji transakcji. W przeciwieństwie do tradycyjnych baz danych, rozmiar bloków nie może zostać zwiększony na blockchainie. 

Jednak sieci takie jak Polygon oferują rozwiązania poprawiające szybkość transakcji. Ethereumznanego z niskiej prędkości sieci. Chociaż może to zapewnić tymczasowe rozwiązanie, podstawowy problem nadal istnieje.

Niezmienność

Po umieszczeniu danych w łańcuchu bloków nie można ich później zmienić. Jeśli informacje wymagają błędów lub aktualizacji, ich zmiana nie jest możliwa. Jednak ta cecha jest zaletą blockchain, ponieważ informacje nie mogą być w ogóle manipulowane. 

Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja ma pozytywne i negatywne aspekty.

Formalności prawne i przepisy

Blockchain nadal napotyka na trudne zasady i przepisy w wielu miejscach na świecie. Ponadto procesy prawne w różnych krajach i obszarach nie pozwalają ludziom na używanie lub stosowanie technologii blockchain.

Technologia blockchain to z pewnością przyszłość. Jednak znajomość jej wad jest ważna, jeśli planujesz w nią inwestować lub z niej korzystać. Technologia ta wciąż znajduje się w fazie rozwoju i nieustannie się zmienia.

Podsumowanie zalet i wad technologii Blockchain

Technologia Blockchain przynosi korzyści, takie jak lepsze bezpieczeństwo, wydajność i przejrzyste procesy w różnych obszarach. Umożliwia bezpieczne transakcje, które nie są kontrolowane przez jedno miejsce i pomaga rozwijać nowe pomysły w wielu dziedzinach. 

Istnieją jednak problemy, takie jak obsługa kluczy prywatnych, ryzyko problemów z siecią, wysokie koszty połączenia wszystkiego razem i brak wiedzy na temat zasad. 

Nawet z tymi problemami, jeśli nadal będziemy wymyślać nowe rzeczy i dobrze współpracować z zaletami i wadami technologii blockchain, ma ona dużą szansę zmienić sposób, w jaki systemy działają teraz i rozpocząć przyszłość, w której transakcje cyfrowe będą bezpieczne i jasne dla wszystkich.

FAQ - Zalety i wady technologii blockchain

Czym jest technologia blockchain❓

Technologia blockchain to zdecentralizowany system księgi cyfrowej, który rejestruje transakcje na wielu komputerach w bezpieczny i przejrzysty sposób. Tworzy łańcuch bloków, z których każdy zawiera unikalny zapis transakcji.

W jaki sposób blockchain zapewnia bezpieczeństwo?

Blockchain wykorzystuje techniki kryptograficzne do zabezpieczania transakcji i danych. Każdy blok jest kryptograficznie powiązany z poprzednim, co utrudnia zmianę lub manipulację danymi. Dodatkowo, zdecentralizowany charakter blockchain zmniejsza ryzyko wystąpienia pojedynczego punktu awarii.

Jakie są zalety technologii blockchain?

Niektóre zalety technologii blockchain obejmują decentralizację, zwiększone bezpieczeństwo, przejrzystość, niezmienność i wydajność.

Czy blockchain może być wykorzystywany poza kryptowalutami?

Tak, technologia blockchain ma zastosowania wykraczające poza kryptowaluty. Może być wykorzystywana w różnych branżach, takich jak finanse, opieka zdrowotna, zarządzanie łańcuchem dostaw i weryfikacja tożsamości w celu poprawy wydajności, bezpieczeństwa i przejrzystości.

Jakie są wady technologii blockchain?

Niektóre wady technologii blockchain obejmują kwestie skalowalności, zużycie energii, niepewność regulacyjną, obawy dotyczące prywatności i brak interoperacyjności między różnymi sieciami blockchain.

W jaki sposób blockchain zapewnia przejrzystość?

Blockchain zapewnia przejrzystość poprzez rejestrowanie wszystkich transakcji w publicznej księdze widocznej dla wszystkich uczestników sieci. Promuje to odpowiedzialność i zaufanie, ponieważ uczestnicy mogą niezależnie weryfikować integralność transakcji.